Meerwaardebelasting op vastgoed en bouwgrond

Gepubliceerd op 10/09/2017

Winst maken door vastgoed of bouwgrond te kopen en verkopen is altijd populair. Natuurlijk zijn vastgoedinvesteringen op korte termijn interessant, maar je moet wel rekening houden met de meerwaardebelasting. Als je binnen de 5 jaar je woning of bouwgrond verkoopt pikt de overheid een graantje mee: 16,5% tot 33% belasting op je meerwaarde.

16,5% meerwaardebelasting

De meerwaardebelasting op vastgoed bedraagt in België 16,5%. Dat geldt voor een woning waar je maximaal anderhalf jaar gedomicilieerd was en die je binnen de 5 jaar na aankoop opnieuw verkoopt.

Ook panden uit een schenking vallen onder deze regeling. Tenminste als de schenker het onroerend goed minder dan 5 jaar in eigendom had en je als begunstigde het pand of bouwgrond binnen de 3 jaar verkoopt.

Met andere woorden: de meerwaardebelasting is er vooral voor wie op korte termijn speculeert op stijgende woningprijzen.

Geen meerwaardebelasting op je enige woning

Verkoop je binnen de 5 jaar je eigen en enige woning ‑ waar je ook gedomicilieerd bent of was ‑ dan betaal je geen belasting op de meerwaarde die je daarbij genereert. De winst die je maakt bij de verkoop hou je lekker voor jezelf.

De vrijstelling van meerwaardebelasting voor huiseigenaren met 1 eigendom is niet de enige uitzondering. Ook bij een erfenis, onteigening of als de eigenaar minderjarig is, vervalt de meerwaardebelasting. Helemaal gevrijwaard ben je evenwel niet: verkoop je een geërfde woning binnen de 2 jaar met winst, moet je alsnog bijkomende successierechten betalen.

Samengevat. Dit zijn de 4 scenario’s zonder meerwaardebelasting:

  • Enige woning
  • Geërfde woning
  • Onteigening
  • Minderjarige eigenaar

Bereken je meerwaarde

De meerwaardebelasting bedraag 16,5%, maar hoe hoog het bedrag voor jou exact is, is natuurlijk afhankelijk van je belastbare meerwaarde. Die wordt berekend via het verschil tussen de aangepaste aankoopprijs en verkoopprijs. Die kan je makelaar voor je berekenen, maar je kan het ook zelf:

Belastbare meerwaarde = aangepaste verkoopprijs ‑ aangepaste aankoopprijs


In plaats van de originele aankoopprijs houdt de aangepaste aankoopprijs rekening met de verstreken tijd tussen aan- en verkoop én eventuele verfraaiingswerken die in die periode gebeurden:

Aangepaste aankoopprijs = originele aankoopprijs + 25% forfait + 5% per jaar tussen aan- en verkoop + aannemerskosten renovatie


Voor de aangepaste verkoopprijs worden gemaakte kosten in mindering gebracht:

Aangepaste verkoopprijs = verkoopprijs ‑ verkoopkosten (vastgoedmakelaar)


Nu je de belastbare meerwaarde kent, is het eenvoudig te berekenen hoeveel meerwaardebelasting je precies betaalt:

Te betalen meerwaardebelasting = belastbare meerwaarde x 0,165


Meerwaardebelasting op bouwgrond

Je bent eigenaar van bouwgrond en wil die verkopen? Ook hier is de meerwaardebelasting van toepassing. Als je de bouwgrond binnen de 5 jaar na aankoop terug verkoopt, betaal je 33% belasting. Daarna zakt de meerwaardebelasting naar 16,5%.

Voor bouwgrond via een schenking geldt dezelfde regeling. Tenminste als de schenker de gronden minder dan 8 jaar in eigendom had en je als begunstigde de grond binnen de 3 jaar verkoopt.

Opgelet: Naast mogelijk meerwaardebelasting betaal je bij de verkoop van je huis of bouwgrond altijd gemeentelijke opcentiemen. Dat percentage is afhankelijk van gemeente tot gemeente.

Zelf op zoek naar vastgoedinvesteringen of wil je jouw eigendom verkopen? Contacteer ons.We staan je bij met advies en een gratis waardebepaling.

 

De inlichtingen, zoals meegedeeld op deze pagina, zijn louter van algemene informatieve aard en kunnen geenszins als sluitende professionele juridische adviesverlening worden beschouwd. Vastima is niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie.

Uw eigendom snel verkopen?


Laat uw woning gratis schatten.

U wil uw eigendom snel en zorgeloos verkopen aan de beste prijs? Dat treft. Dat willen wij ook. Daarom bieden we u een gratis waardebepaling van uw vastgoed. En ontvangt u na verkoop ook alle attesten gratis. Benieuwd? Bel of mail ons.

Klanten getuigen

Onze klanten zijn onze beste ambassadeurs. Elke dag zetten we ons voor hen in. En ja, dat wordt geapprecieerd. U hoeft ons niet te geloven. U hoort het zelf van onze klanten.Voorbeelden van verkocht vastgoed